2006-06-23 Hurricane Festival Photo #01

Photo #01