2006-06-23 Hurricane Festival Photo #02

Photo #02