2006-06-23 Hurricane Festival Photo #04

Photo #04