2006-06-23 Hurricane Festival Photo #06

Photo #06