2006-06-23 Hurricane Festival Photo #07

Photo #07