2006-06-23 Hurricane Festival Photo #08

Photo #08