2006-06-23 Hurricane Festival Photo #09

Photo #09