2006-06-23 Hurricane Festival Photo #10

Photo #10