2006-06-23 Hurricane Festival Photo #12

Photo #12