2006-06-23 Hurricane Festival Photo #13

Photo #13