2006-06-23 Hurricane Festival Photo #14

Photo #14