2006-06-23 Hurricane Festival Photo #15

Photo #15