2006-06-23 Hurricane Festival Photo #16

Photo #16