2006-06-23 Hurricane Festival Photo #17

Photo #17