2006-06-23 Hurricane Festival Photo #19

Photo #19