2006-06-23 Hurricane Festival Photo #20

Photo #20