2006-06-23 Hurricane Festival Photo #22

Photo #22