2006-06-23 Hurricane Festival Photo #23

Photo #23