2006-06-23 Hurricane Festival Photo #24

Photo #24