2009-06-20 Hurricane Festival Photo #04

Photo #04