2009-06-20 Hurricane Festival Photo #06

Photo #06