2009-06-20 Hurricane Festival Photo #16

Photo #16